http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Прием Профили
Профили PDF Print E-mail

В ПМГ "Добри Чинтулов" се приемат ученици след 4. и след 7. клас.

Курсът на обучение за учениците след 7. клас е 5 години. През 2014/2015 г. се обучават 902 ученици в 36 паралелки - 6 непрофилирани в прогимназиален етап и 30 паралелки със следните профили:

 

 

1. Биология с английски език - 10 паралелки

2. Математика с английски език - 5 паралелки

3. Информатика с английски език - 5 паралелки

4. Информационни технологии с английски език - 5 паралелки

5. География с английски език и втори профилиращ информационни технологии - 5 паралелки

Балът за класиране при прием на ученици се образува съгласно наредба на МОН.
За профил "Биология" от:
- оценката от външно оценяване по български език и литература;
- утроената оценка от външно оценяване по математика;
- оценката по математика от удостоверението за завършен 7. клас;
- оценката по биология от удостоверението за завършен 7. клас.

За профили "Математика", "Информатика" и "Информационни технологии" от:
- оценката от външно оценяване по български език и литература;
- утроената оценка от външно оценяване по математика;
- оценката по математика от удостоверението за завършен 7. клас;
- оценката по български език и литература от удостоверението за завършен 7. клас.

За профил "География" от:
- оценката от външно оценяванепо български език и литература;
- утроената оценка от външно оценяване по математика;
- оценката по математика от удостоверението за завършен 7. клас;
- оценката по география от удостоверението за завършен 7. клас.
Срокът на обучение на всички профили е 5 години. Броят на учениците в паралелките е не повече от 26.

 

Всички ученици изучават интензивно чужд език в 8-ми клас и до края на обучението изучават по един предмет на съответния език, а след 8-ми клас е въведен и втори чужд език.